(up更新)
(更新满月箱子,铁匠up)
(未显示同一用户的1个中间版本)
第208行: 第208行:
 
!日期
 
!日期
 
! colspan="5" |UP角色名
 
! colspan="5" |UP角色名
 +
|-
 +
|345
 +
|2019.9.12
 +
|海琅
 +
|乌拉科
 +
|洛琪艾丝
 +
|达拉
 +
|武器箱同时UP
 
|-
 
|-
 
|344
 
|344
第1,794行: 第1,802行:
 
| colspan="3" |小黄书*1
 
| colspan="3" |小黄书*1
 
|-
 
|-
| rowspan="6" |2018.11.25
+
| rowspan="5" |2018.11.25
 
~12.13
 
~12.13
| colspan="3" |CQ周年庆签到活动,按时间顺序每天可获得
 
|-
 
 
|奥雷之书*1
 
|奥雷之书*1
 
|铸印券*7
 
|铸印券*7
第1,857行: 第1,863行:
 
| colspan="3" |每天领取150肉,可领7天。
 
| colspan="3" |每天领取150肉,可领7天。
 
|-
 
|-
| rowspan="6" |2019.1.17
+
| rowspan="5" |2019.1.17
 
~2.2
 
~2.2
| colspan="3" |按时间顺序每天可获得一下奖励
 
|-
 
 
|铁*40000
 
|铁*40000
 
|水晶碎片*330
 
|水晶碎片*330
第2,173行: 第2,177行:
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |小黄书*1
 
| colspan="3" |小黄书*1
 +
|-
 +
|2019.9.12
 +
| colspan="3" |满月宝箱,每天一次。
 +
新月宝箱每隔6小时一次。(左下角商店-商店-特殊)
 
|}
 
|}
  
第2,226行: 第2,234行:
 
|-
 
|-
 
|2019.8.16
 
|2019.8.16
 +
|铁匠铺中改造武器属性的大成功率提至50%
 +
|-
 +
|2019.9.12
 
|铁匠铺中改造武器属性的大成功率提至50%
 
|铁匠铺中改造武器属性的大成功率提至50%
 
|}
 
|}
第2,417行: 第2,428行:
 
|2019.8.28
 
|2019.8.28
 
|充满爱的向日庆典(小裙子选择卷、小黄书等)
 
|充满爱的向日庆典(小裙子选择卷、小黄书等)
 +
|-
 +
|2019.9.12
 +
|[[炼金术工坊|炼金术工坊特殊合成公式(小黄书、莱格雅恩宝箱等)]]
 
|}
 
|}
  

0